Het kind centraal

Erkende ongelijkheid doet recht aan de verschillen die er zijn

Het gaat ons om uw kind. Elk mens is uniek. Daarom heeft elk kind voor ons een onvervangbare waarde. We erkennen elk kind als totale persoon en elk kind wordt ook als zodanig benaderd en aangesproken. Wij organiseren ons onderwijs zo dat er sprake is van optimale ontwikkelkansen voor elk kind. Dit is de opdracht van onze school, dus dit is ook richtinggevend voor alle activiteiten die op onze school worden ondernomen. Punt.

Wij zijn kritisch en stellen onszelf altijd de vraag wat er van onze inspanningen ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind. Wij boeken pas succes als we kunnen aangeven op welke manier onze inspanningen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Die ontwikkeling brengen wij in beeld. Daarbij gaat het niet over ons oordeel over die ontwikkeling, maar gaat het om de ontwikkeling zelf. Wij benaderen kinderen niet als een object waar je kennis in kunt stoppen, maar als een volwaardig persoon waarmee je processen aangaat. Wij zijn gericht op wat er in kinderen omgaat. Onze school is zowel ontwikkelingsgericht als ervaringsgericht!

Onze school biedt optimale ontwikkelingskansen voor elk kind!


Ons onderwijs daagt kinderen uit om te groeien en geboeid te blijven in zichzelf, in anderen, hun omgeving en het grote levensgeheel, waarbij eenieder binnen de school probeert aan te voelen en af te stemmen op wat er bij anderen en zichzelf leeft, met welbevinden en betrokkenheid als criterium.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Wij zijn nieuwsgierig

Nieuwsgierigheid komt het beste tot haar recht als je de antwoorden vindt die je zoekt. Daarom ontwikkelen wij onderzoekend vermogen bij de kinderen en bij elkaar.

Samen benutten we de verschillen tussen mensen

Gemiddelde kinderen bestaan niet. We verdiepen ons in het kind en sluiten daarbij aan met ons onderwijs.

Wij geven ruimte en verantwoordelijkheid

Wij geven elkaar de ruimte om te ontwikkelen. We helpen elk kind om zo zelfstandig mogelijk te worden en dragen samen verantwoordelijkheid.

Geen plafond, wel een fundament!

Kinderen schitteren niet alleen in waar hun hart ligt, maar ook met een goed fundament!

Betrokkenheid en verbondenheid

De ruimte van de één gaat niet ten koste van de ruimte van de ander. We gaan respectvol en zorgvuldig met elkaar om.

Wij zijn een middelgrote school

Wij streven ernaar om persoonlijk en toegankelijk te zijn, door hoge betrokkenheid, kwaliteit en aandacht.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs