Schooltijden

Wij werken met een continurooster

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis. Dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en vloeiendere onderbreking van het lesprogramma. Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders.

De week ziet er voor alle kinderen hetzelfde uit:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 tot 14.30 uur. Alle kinderen eten tussen de middag op school in de klas bij de eigen juf of meester. Ze pauzeren ook samen.

Woensdag:
08.30 tot 12.30 uur. Alle kinderen eten thuis of bij de BSO.

Om 08.20 uur gaat de deur open en ontmoeten de leerkrachten de kinderen op het schoolplein. Om 08.25 uur gaan alle kinderen naar binnen met de eigen leerkracht. De kinderen van groep 1 en 2 worden de klas ingebracht door de ouders.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs