Zes kwaliteitskenmerken

Brede vaardigheden voor een snel veranderende samenleving

Wij werken vanuit zes kwaliteitskenmerken. Deze kenmerken vormen de uitgangspunten van onze school en zijn continu bakens voor ontwikkeling van onze onderwijskwaliteit.

Onze school is ervaringsgericht

Betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen staan centraal. In onze school gaat het erom dat we kinderen veel verschillende ervaringen laten opdoen: leren door ervaren! Daarnaast betekent ervaringsgericht voor ons ook: gebruik maken van de ervaring van de kinderen.

 • Kinderen mogen en kunnen activiteiten kiezen
 • Er is een rijke leeromgeving
 • De ruimte van de school nodigt uit tot spel en onderzoekend leren
 • Onderlinge relaties worden in beeld gebracht
 • Er wordt uitgegaan van de basisbehoeften van de kinderen
 • Er is sprake van welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid

Onze school is ontwikkelingsgericht

Kinderen worden uitgedaagd om brede competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen.

 • Aandacht voor leren-leren en strategisch handelen
 • Leren door denken en doen!
 • Kinderen leren de zone van hun nabije ontwikkeling ervaren
 • Werken met kinderen aan zelfkennis en een gezond zelfbeeld
 • Samen deuren en vensters openen!

Onze school is coöperatief

Samenwerken, zorgdragen voor elkaar en samen spreken. Leren is een sociaal proces.

 • Aandacht voor elkaar in lief en leed
 • Samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren
 • Reflectie en samen bouwen aan respect: 'Ik ben ik en jij bent jij, we mogen er allebei zijn en niet de een ten koste van de ander'
 • Oefenen in besluitvorming, delen en presenteren

Onze school werkt thematisch wereldoriënterend

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken met aandacht voor de actualiteit.

 • Onderwijs is 'werkelijkheidsnabij' voor de kinderen
 • Tijd en ruimte voor zelfstandig onderzoek en ontdekken
 • Ruimte om persoonlijk betekenis te geven aan onderwerpen en thema's
 • Veel gastlessen en excursies!
 • Structurele aandacht voor tegenstellingen, achterstellingen en discriminatie

Onze school is kritisch

Wij zijn gericht op het werken aan duurzame samenleving. Dit betekent dat wij een kritisch-constructieve instelling ontwikkelen van kinderen ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving en cultuur.

 • Leren omgaan met verschillen; tegenstellingen en conflicten vormen een mogelijkheid tot leren
 • Aandacht voor het zorgvuldig omgaan met onze omgeving: natuur- én milieuvriendelijk
 • Aandacht hebben voor helder denken, argumenten geven en gevoelens verwoorden
 • Genieten van het leven door veel te vieren!
 • Aandacht hebben voor het ontstaan (de geschiedenis) van tegenstellingen en conflicten

Onze school hecht waarde aan normen en waarden

Wij geven gericht aandacht aan de christelijke normen en waarden en levensbeschouwelijke vragen, zowel passief 'luisterend' (verhalen, gebed) als actiever 'handelend' (inzetten voor anderen).

 • Zingeving ervaren in gesprekken, verhalen en vaste rituelen en vieringen
 • Aandacht en zorg voor elkaar
 • Levensbeschouwelijke vorming
 • Momenten van stilte en gebed
 • Verwonderen en ervaren van de schoonheid van onze wereld
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs