Schoolgids 2022 - 2023

De schoolgids geeft u inzicht in de manier waarop het onderwijs op Acaciahof is ingericht en georganiseerd. Ook geeft deze gids informatie over praktische zaken die voor het schooljaar 2022 - 2023 gelden.

De gids geeft duidelijk aan waar onze school voor staat en is bestemd voor ouders van kinderen die al op school zitten, maar ook voor andere belangstellenden.

De schoolgids verschijnt jaarlijks na goedkeuring door de Medezeggenschapsraad (MR) Mocht de gids vragen oproepen of wilt u meer weten, dan horen wij graag van u. Suggesties voor verbetering van deze gids zijn van harte welkom.

Klik op onderstaande button voor onze schoolgids.

De schoolgids

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs