Thematisch wereldoriënterend

Leren als ontdekkingsreis...

Wij stellen de ontwikkeling van de kinderen werkelijk centraal en kunnen zodoende niet werken met standaardmethoden en werkvormen. Leren is een ontdekkingsreis, waarin de kinderen de ontdekkingsreizigers zijn.

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Wij brengen samenhang in de leerstof en betrekken de maatschappij bij het leren. De kinderen leren hierdoor verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen.

Teamleden bieden kinderen, naast een stevig kennisfundament, hulp bij zelfstandig werken en zelf problemen oplossen. Begrippen, principes, vaardigheden en oplossingsmethodes die kinderen zélf ontdekken, zullen beter onthouden worden dan informatie die aan ze verteld wordt.

Vertel het mij en ik zal het vergeten.
Laat het mij zien en ik zal het onthouden.
Laat het mij ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Deze duurzame manier van leren wordt gekoppeld aan betekenisvolle contexten. Samen met de kinderen worden betekenissen aan onze doelen gekoppeld. Als iets waarde, betekenis heeft voor kinderen, is leren iets van het nú in plaats van voor 'later'. Een kind is gemotiveerd om in deze betekenisvolle context te werken aan vaardigheden en kennis. Dit uit zich in allerlei thema-activiteiten.

In de onderbouw is themaspel een belangrijk onderdeel van het verkennen van de wereld en het toepassen van opgedane kennis en vaardigheden. In de bovenbouw leveren kinderen ‘prestaties’ die gekoppeld zijn aan het thema én aan de doelen van het onderwijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs