Plusklas

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen

Passend onderwijs

Op onze school hebben kinderen gelijkere kansen doordat wij hen ongelijk onderwijs aanbieden. Dit houdt in dat ons onderwijs en onze ondersteuning aansluiten op de onderwijsbehoeften van uw kind. Afgestemd onderwijs is er dus ook voor de meer- en hoogbegaafde kinderen op onze school.

Wij bieden onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 4 t/m groep 8 (bij jongere kinderen spreken wij van een ontwikkelingsvoorsprong). Deze kinderen beschikken over een aantal leereigenschappen die maken dat het reguliere leerstofaanbod voor hen niet toereikend is. Deze kinderen zijn in staat nieuwe kennis snel op te pakken en grote leerstappen te maken. Daarbij komt dat leerlingen de verworven kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties, sterk zijn in het analyseren van problemen en zeer creatief zijn in het bedenken van nieuwe oplossingen voor problemen.

Deelname aan onze Plusklas maakt het voor deze kinderen mogelijk in contact te komen met meerdere ontwikkelingsgelijken en samen vaardigheden te leren die nodig zijn om te kunnen excelleren!

Organisatie

De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen elke woensdag naar de Eureka-groep. De rest van de week volgen zij passend onderwijs binnen de reguliere groep. De kinderen zitten in de verrijkingsklas in één heterogene groep en krijgen les van meester Mischa, leerkracht excellentie.

Onderwijsprogramma

Er wordt veel aandacht besteed aan het leren van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen presteren. Leerstrategieën aanleren, kunnen doorzetten als het moeilijk is, fouten durven maken en hulp durven vragen, nadenken over hoe je een taak aanpakt, tegenslagen kunnen verwerken, leren omgaan met kritiek, geconcentreerd kunnen werken, bevorderen van zelfvertrouwen, leren samenwerken en plannen.

In het lesprogramma worden per jaar verschillende thema’s in projectvorm uitgewerkt. We filosoferen, besteden aandacht aan drama, bevorderen de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast hebben we een aanbod vreemde talen. Het onderwijsprogramma staat zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen in de reguliere klassen krijgen. Er wordt gewerkt met een planning waarin verschillende lesonderdelen structureel aan bod komen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs