Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

Het schoolbestuur en de schoolleiding zijn verantwoordelijk voor beslissingen die zowel onderwijsgerelateerd als meer praktisch van aard zijn. Acaciahof valt als basisschool onder onderwijsstichting Onze Wijs. Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsvertegenwoordiging. De schoolleiding vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk betrokkenen kunnen meepraten over het onderwijs en de praktisch toepassing hiervan.

Taken van de MR

De taak van de MR is om de opvattingen over de school van ouders en medewerkers zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. Zoals gezegd, worden besluiten door de schoolleiding voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur; er worden dus onderwerpen aangedragen door de ouders en medewerkers zelf. Mogelijke onderwerpen waarover de MR met de schoolleiding overlegt dan wel adviseert zijn:

 • ontwikkeling van het onderwijs;
 • onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • de begroting en huisvesting;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

Mocht u als ouder meer willen weten over wat de MR voor u kan betekenen of heeft u ideeën, laat het ons dan weten. Spreek ons op school aan of stuur een e-mail naar mracaciahof@onzewijs.nl.

Foto MR sept 2019 1024x540

Oudervertegenwoordiging

 • Dennis Wirtz (voorzitter)
 • André de Ridder
 • Arend Kodde
 • Louis Reijnhoudt

Personeelsvertegenwoordiging

 • Tina Dekker
 • Maxime de Masier
 • Gwendolijn Meulenbroek
 • Marcel Broers

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs