Cultuureducatie met kwaliteit!

Leren, creëren en inspireren!

Op onze school wordt een stevig fundament gelegd voor de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van de kinderen, het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten. Wij maken kunst en cultuur toegankelijk voor alle leerlingen!

Het stelt onze leerlingen in staat een open houding te ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur en geïnspireerd en gegrepen te worden door kunstzinnige en culturele uitingen. Zij leren hun emoties te uiten en zelf kunst te creëren. Ook draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling van leergebiedoverstijgende vaardigheden, zoals analyseren, creëren en reflecteren; de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden.

Ieder kind heeft recht op een culturele ‘loopbaan’, het pad van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van en zich verder bekwamen in eigen talenten.

Cultuureducatie op Acaciahof heeft sowieso betrekking op:

  • Educatie op het gebied van kunst, literatuur, erfgoed en media
  • Wereldoriënterend thematisch werken
  • Aandacht voor en samenhang tussen de verschillende kunst- en culturele disciplines, zoals beeldend, erfgoed, muziek en dans
  • Creativiteitsontwikkeling! Exploratieruimte!
  • Ontwikkeling van reflecterende, creërende en onderzoekende competenties
  • Veel culturele excursies en gastlessen met kwaliteit
  • Aanbod voor kunst- en culturele activiteiten onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd!
  • Een rijk en samenhangend naschools aanbod voor alle kinderen!
  • Samenwerking met kunst- en culturele instellingen in de omgeving
  • Passie en talenten van kinderen, leerkrachten, ouders en culturele partners.

PHOTO 2020 09 28 17 38 41 2 EKF5997 A9fde7d3 389a 4b27 839e c8bb9c06e681 EKF5965 Unknown 1 Unknown Images Unknown 2

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs