Een fijne plek...

Waar je mag zijn wie je bent en waar ruimte is voor jouw talent!

Onze school


Stap bij ons binnen en je ervaart de goede sfeer binnen het team, de leerlingen en ouders. Het saamhorigheidsgevoel is sterk, net als ons pedagogisch klimaat. Vanuit een veilige en verbonden omgeving leren kinderen hier hun plek in de samenleving kennen. We scheppen kaders waarbinnen kinderen hun eigen interesses kunnen volgen en zetten thematisch onderwijs in voor de ontwikkeling van kennis, maar ook presentatie en proces. We anticiperen steeds op de behoeften van de leerlingen enerzijds en de actualiteit en toekomst anderzijds.

Het kind centraal

Passend onderwijs voor de toekomst van elk kind. Goed, actueel en passend onderwijs bieden binnen een gemoedelijke en verbonden omgeving, dat is onze missie. Met ‘passend’ bedoelen we passend bij de eigen ontwikkeling én gericht op de actualiteit en toekomst. ‘Kunnen wij het beste onderwijs bieden voor het kind?’, is een vraag die hier steeds weer gesteld wordt. Want het ene kind is het andere niet. Juist daarom besteden wij veel aandacht aan de relaties die het kind met zichzelf, met anderen en met de wereld om zich heen heeft.

Motivatie begint bij interesse

Acaciahof kiest bewust voor kleinschaligheid en betrokkenheid. Kwantitatieve groei is voor ons geen doel, kwaliteit bieden en de actualiteit in het onderwijs integreren zijn dat wel. Dit gebeurt onder andere door te werken met actuele thema’s waarbinnen verschillende vakken aan bod komen. Want dáár, bij het thematisch en actueel werken, ligt de interesse en motivatie van de kinderen. Binnen gegeven kaders worden onze leerlingen met thematisch onderwijs uitgedaagd zelf onderzoek te doen, te kiezen, te maken en te presenteren. De presentatie is het eindproduct, het proces wordt beoordeeld.

Wij vinden de individuele ontwikkeling van kinderen belangrijk, maar ook die van onze leerkrachten! Daarom kijken we ook naar de kwaliteiten en interesses binnen ons team en koppelen daar de passende verantwoordelijkheden aan. Docenten zijn daardoor gemotiveerder en er wordt effectiever les gegeven.

Ook de brede vaardigheden (21-century skills) krijgen bij ons voldoende aandacht: de vaardigheden die kinderen nodig hebben om nu én later hun weg te vinden.

Acaciahof 2021 069

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs